Zunanja izjava o varstvu podatkov

Informacije o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov


Odgovorno mesto

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim
Avstrija
Telefon: +43 662 2281-0

V nadaljnjem besedilu imenovan "PALFINGER"

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Alexander Mestian
PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim
Avstrija

dataprotection@palfinger.com
+43 662 2281 – 81704

Družba PALFINGER AG za vsa podjetja skupine PALFINGER upravlja karierni portal, preko katerega se izvajaje vse dejavnosti zaposlovanja.

Shranjeni podatki

Varstvo vaših podatkov je za družbo PALFINGER velikega pomena. Vaše osebne podatke na našem kariernem portalu obdelujemo izključno v skladu z načeli, opisanimi v nadaljevanju, in ob upoštevanju veljavnih predpisov o varstvu podatkov. Določbe o varstvu podatkov, opisane v tem dokumentu, veljajo izključno za karierni portal družbe PALFINGER. Splošne določbe o varstvu podatkov za karierni portal in za stran družbe PALFINGER si lahko ogledate na naslednjih povezavah:

Izjava o zasebnosti PALFINGER kariernega portala
Izjava o zasebnosti PALFINGER internetne strani

Za osebne podatke v okviru postopka zaposlovanja štejejo vsi podatki, ki omogočajo sklepanje o vas kot osebi. Sem sodijo podatki, kot so ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov, podatki v vašem življenjepisu ter drugi dokumenti, ki nam jih daste na razpolago za postopek zaposlovanja. Družba PALFINGER obdeluje vaše podatke samo v zakonsko dovoljenem okviru in v kolikor nam za to podelite ustrezno soglasje.

Če se želite prijaviti na prosto delovno mesto v družbi PALFINGER ali uporabljati druge storitve našega kariernega portala, morate najprej ustvariti prijavni profil. Prijavni profil vsebuje vaše ime, e-poštni naslov in naslov (državo) ter druge podatke, ki nam jih dodatno posredujete.

Poleg tega se morate strinjati, da se poleg obveznih podatkov in podatkov, ki nam jih posredujete prostovoljno, pri registraciji profila talenta samodejno zbirajo in dodajajo vašemu računu še drugi podatki:

prav tako boste morali prilagoditi nastavitve o vidnosti vašega profila. Glede na nastavitve lahko vaš prijavni profil

1) služi kot podlaga za samo eno prijavo (možnost vidnosti »Samo delodajalci, ki upravljajo delovna mesta, na katera se prijavljam«)

2) ali za neposredni pristop z možnostjo vidnosti samo za delodajalce v vaši državi prebivališča (možnost vidnosti »Vsi delodajalci v moji državi«)

3) ali za možnost vidnosti za vse delodajalce po celem svetu »možnost vidnosti »Vsi delodajalci po celem svetu«).

Seznam podjetij skupine PALFINGER po svetu najdete na: Skupina PALFINGER

Ustvarjen prijavni profil še ne predstavlja prijave na delovno mesto. Če se prijavljate na delovno mesto, vsebuje prijava podatke, shranjene v prijavnem profilu, ter druge dokumente in podatke, ki nam jih daste na razpolago. Tudi ti dokumenti in podatki vsebujejo osebne podatke in jih bomo obravnavali s potrebno skrbnostjo.

Namen obdelave in izbris podatkov

Vaši prijavni podatki se obdelujejo izključno v okviru našega postopka za izbiro osebja. Uporaba podatkov v druge namene je izrecno izključena.

Izbris ali sprememba celotnega prijavnega profila ali posameznih podatkov, ki ste nam jih dali na razpolago, ali nastavitev (še zlasti nastavitev o vidnosti vašega prijavnega profila) v profilu je možna kadarkoli v nastavitvah vašega profila.

Pri izbrisu prijavnega profila oziroma preklicu izjave o varstvu podatkov se ne izbrišejo samo vaši podatki računa, temveč tudi vse tekoče in na nas naslovljene prijave.

Pri tem se uporabljajo naslednji roki za izbris (država prebivališča kandidata):

Država/dežele Rok za izbris prijavnega profila Rok za izbris prijave
Evropska unija in druge države. 24-mesečna nedejavnost 6 mesecev po zaključku prijavnega postopka
ZDA Ni avtomatiziranega izbrisa Ni avtomatiziranega izbrisa

Če želite svoj prijavni profil dati na razpolago delodajalcem za neposredne pristope, vas prosimo, da ustrezno nastavite možnosti vidnosti (glejte razdelek »Shranjeni podatki«). V vašem prijavnem profilu lahko aktivirate tudi storitev obveščanja, ki vas prek e-pošte obvešča o razpisanih delovnih mestih družbe PALFINGER, če ustrezajo vašim določenim iskalnim merilom. Iskalna merila lahko kadarkoli prilagodite v možnostih vašega prijavnega profila.

Prejemniki in posredovanje podatkov

Prejemniki podatkov so izključno zaposleni v skupini PALFINGER. Vsi zaposleni, ki imajo v okviru postopka izbire osebja dostop do vaših podatkov, so zavezani k varstvu podatkov in k varovanju njihove zaupnosti. Posredovanje podatkov znotraj skupine PALFINGER poteka samo z vašim soglasjem, posredovanje podatkov tretjim osebam izven skupine PALFINGER pa je izključeno.

Morebitno posredovanje osebnih podatkov v tretje države poteka izključno znotraj povezanih podjetij skupine PALFINGER: Skupina PALFINGER

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Kadarkoli imate pravico do dostopa do, preprečitve dostopa do ali izbrisa vaših podatkov, v kolikor temu ne nasprotujejo zakonski predpisi.

Vaš ustvarjen profil in prijavne dokumente lahko kadarkoli neposredno izbrišete ali zaprosite za izbris prek formularja na naši spletni strani Zahteve za informacije.

Poleg tega imate pravico, da v primeru vprašanj o varstvu podatkov ali o shranjenih podatkih stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri družbi PALFINGER AG ali pri pristojnem nadzornem organu.